tisdag 14 maj 2013

Ett Solvarv i Gränna 2001

Titel: Ett Solvarv i Gränna 2001
Språk: Svenska
Författare: Grenna Hembygdsförening
Utgivningsår: 2001
Antal sidor:  112 sidor
Baksidetext: -


Min kommentar: Årets "Ett Solvarv..." har temat Röttle. Och vi kan bland annat läsa om biotopen i Röttle, Abrahamstorp, den gamla ån, missionsförsamlingen och en industriepoks slut. Men även om personligheter i Röttle...
 
Ur "Solvarvet 2000" kan man bland annat läsa att följande skedde under 2000:
Malte Liewen Stierngranat (1871-1960) efterlämnade ett brev som enligt hans önskan skulle öppnas först år 2000. Bl.a. Olle Fong och Håkan Jorikson var med när brevet öppnades under stor spänning. I brevet fanns en annonssida från Oskarshamnstidningen 1899 som på samma sida hade en högstämmig dikt! Denne man fortsatte att förvåna Grännaborna 40 år efter sin död!
 
Syster Dinas gränd blir namnet på en liten gata vid Amiralsparken och nya vårdcentralen. Gatan har fått sitt namn efter syster Dina Amalia Eriksson, som verkade som sjuksköterska i Gränna från 1921 till mitten av 1950-talet. Åtskilliga Grännabor förknippar hennes namn med diverse behandlingar och vaccinationer.
 
Att hitta en parkeringsplats i Gränna på sommaren är bekymmersamt för både Grännabor och turister. I en artikel i JP kunde man läsa om att Grännahus AB fått bygglov för byggandet av ett parkeringshus under torget, allt väl beskrivit och förslaget mottogs positivt av tillfrågade Grännabor. Alla förhoppningar grusades emellertid snabbt när Grännaborna upptäckte att artikeln var införd 1 april!
 
Ställ ut våra soffor, kräver Grännaborna, sedan det visat sig att bland annat sofforna på Sjögatan finns, men från tekniska kontoret har man bestämt att det kostar för mycket att ställa ut dem.
 
Ett medeltida svärd blev fångsten för fiskaren Tomas Davidsson i nät han drog upp nordost om Visingsös norra udde. Svärdet väger 2,3 kg och är försett med ett kraftigt trähandtag omlindat med skinn. Museichef Håkan Jorikson säger att fyndet är mycket intressant, svärdet kommer att åldersbestämmas och förhoppningsvis så småningom hamna på museet.
 
Kyrkrodd i Örserum. Örserums Kapellstiftelse, missionsförsamlingen och hembygdsföreningen ordnade gemensam kyrkrodd för andra året i rad. Båtarna utgick från badplatsen och roddes till Brunnsparken.
 
Grevskapsveckan är även denna sommar ett samarrangemang mellan Gränna och Visingsö. Greven (Anders Ruberg) anländer till Röttle hamn med byabåten Maria och hälsade en stor skara undersåtar, Grännabor, turister och andra som mötte greven och hans följe med hurrarop. I hamnen var det uppvisning av Barfotagrabbarna "Barefoot Extreme" från Bunns Vattenskidklubb som alltså ersatte vattenskidorna med sina fötter. Nästa uppvisning stod Räddningstjänsten för och deras kunskaper rönte stort intresse. På lördagen spelade "Friends" på Gränna torg och vissa gator stängdes av för att bereda plats åt de dansande. Stefan och Krister svarade för lördagkvällens uppträdande.
 
Andréemuseet deltar i expedition till Vitön. Håkan Jorikson far till Vitiön på en vetenskaplig expedition, bland annat skall man besöka resterna efter den tyska väderlekstjänstens verksamhet på Svalbard 1940-45 och göra marinarkeologiska undersökningar på vrakved längs Svalbards stränder.
 
Planerna för ett nytt museum fortskrider men innan första spadtaget tas kommer en mindre arkeologisk undersökning att ske. Till att börja med är det en liten begränsad yta som grävs och om det blir en större utgrävning beror på de iakttagelser man gör.
 
Örserums gamla skola hölls öppen på Kulturhusens dag. Rolf Möller svarade för visning av gamla läromedel. I nya skolan visas filmer som tagits under åren och många tidigare elever fick bl.a. då se sin f.d. lärare Märta Hugander som under hela 41 år tjänstgjorde i Örserums skola. Skolbyggnaden som är helt intakt är förklarad som byggnadsminne.
 
Gamla småskolan blir tryckeri. Efter många turer har Olle Larsson fått ett hyresavtal med kommunen. Han kommer att inrätta ett tryckeri enligt modell äldre för att kunna visa skolbarn och andra hur det var när hanteringen var ett sofistikerat yrke.
 
Gyllene Uttern vill starta kasino. Hotellets nya ägare Josef Darius söker kommunens stöd för att få det femte internationella kasinot förlagt till Gyllene Uttern. Skulle detta bli verklighet räknar Darius med att anläggningen skulle kunna sysselsätta mellan 200-300 personer.
 
Ingen systembutik till Gränna denna gången heller. Det har tidigare sagts att Gränna skulle få sin systembutik år 2001 men nu har Systembolaget omorganiserat sig och pengarna har tagit slut!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar