torsdag 2 maj 2013

Antarctic Challenges

Titel: Antarctic Challenges - Historical and Current Perspectives on Otto Nordenskjöld's Antarctic Expedition 1901-1903
Språk: Engelska
Författare: Aant Elzinga, Torgny Nordin, David Turner & Urban Wråkberg
Utgivningsår: 2004
Antal sidor: 330 sidor
Baksidetext: The dramatic story of the Swedish Antarctic expedition of 1901-1903 has been told many times. Less is known about the impact of the results of the exploration and research undertaken. The present volume is meant to fill that gap. Authors from diverse fields provide an historical background to personalities and taking stock of the results of the research that came out of the expedition. This is done both in historical context and in the light of present-day themes such as climate change. Topics range from cartography and hydrography to botany and the discovery of fossils, confirming the fact of a warmer Antarctic climate in the past and the possibility of a super-continent that had broken up. Glacial history, changes in the ice-scape and meterology tie into climatology, a context in which Antarctica plays an different nations seek common cause in international cooperation are also dealt with, as is the role of science as a possible source of entitlement to claiming new territories, an issue that involves the technicalities of international law.
     Published by the Royal Society of Arts and Sciences in Göteborg, Sweden.


Min kommentar: Den här boken föll mig inte alls i smaken. Jag tycker rent av att den är sjukt tråkig. Men, jag plågade mej igenom den. Fast, det ska erkännas att jag typ bara skumläste den. Men, jag vet ju ändå vad den handlar om, så jag tycker ändå att jag får godkänt. Visst titeln lät väl kanske inte så lockande, men man kan bli lurad. Omslaget såg ju faktiskt lite lockande ut...

Boken, som dessutom är på engelska, med en hel del facktermer som jag inte är bekant med, är indelad i olika kapitel: Tidsramar, Platser och Människor, Den vetenskapliga kärnan och Vetenskaplig internationalism, nationalstater och geopolitik.

Första kapitlet handlar lite om Antarktis historia och om kunskapen av Antarktis, valfångare, upptäcktsresande och forskare, och historiska perspektiv på utvecklingen av den antarktiska valfångstindustrin.

I andra kaptlitet får vi bland annat lära känna Otto Nordenskjöld och Carl Skottsberg lite mer. Det här kapitlet tyckte jag faktiskt var intressant. Det är alltid spännande att del av människoöden. Och så handlar det lite om min favoritstad - Göteborg!

Tredje kapitlet tar upp expeditionens vetenskapliga kärna, alltså varför man egentligen gav sig iväg. Man kan läsa om vilka vetenskapliga "uppdrag" de hade. De upptäckte öar, kartlagde kuststräckor (detta har jag lärt mig i samband med museets specialutställning om den här expeditionen och att jag hade visningar om den), de studerade den västantarktiska botaniken, meteorologi och klimat med mera. Det här kapitlet var det allra tråkigaste och jag var, nära att ge upp hela projektet här... Jo det är sant. Men, så är jag ju inte det minsta intresserad av sådana här avhandlingar.

I det sista kapitlet får vi bland annat läsa om varför Sverige aldrig försökt hävda sin rätt på området.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar