onsdag 1 maj 2013

Ett Solvarv i Gränna 2000

Titel: Ett Solvarv i Gränna 2000
Språk: Svenska
Författare: Grenna Hembygdsförening
Utgivningsår: 2000
Antal sidor: 100  sidor
Baksidetext: -

Min kommentar: I den här upplagan hittar jag väl inget direkt tema... Men, i årets upplaga kan man läsa artiklar som: ögonblicksfotografier från somrarna 1899-1999, tusen år i Gränna, Franckska Gården - 60 år som museum, Frälsningsarmén i Gränna, Från Runnekärret till botbänken. Vi kan också läsa om Hugo, 89, hembygdens mästare lämnar efter 56 år, Brahälla, jul i soldattorpet...

Ur solvarvet 1999 kan man läsa:
Grännarevyn 10 år. Årets revy "En bro för mycket" blir uppskattad och får omdömet att vara en av de bästa under de 10 år som revyföreningen roat grännaborna.

Ett seminarium om Vätterbranten på Medborgargården samlar drygt 200 deltagare. Världsnaturfonden har placerat Vätterbranten på sin Hot-Spit-lista (kan det vara Hot-spot man menar men hamnat fel på tangentbordet?) och Länsstyrelsen i Jönköping planerar en inventering av området.

Björn von Bahr skänker sin samling av ballongprylar - troligen den största i världen och den enda - till Andréemuseet. Tills vidare hamnar dock de skänkta prylarna i museets förråd. (Och där är de kvar än idag??)

Hans Hugander tilldelas hedersdiplom för sina isterband. De berömda isterbanden, efter pappa Hugos recept, belönas med hedersdiplomet Pour le Mérite Gastronomique av stiftelsen M Sandahls Foundation. Bland medlemmarna i denna stiftelse märks bland andra Tore Wretman, Carl-Jan Granqvist och Werner Vogeli. Solvarvet gratulerar.

Boverket beviljar inte heller i år pengar till Grännamuseernas utbyggnad. Främsta anledningen till avslaget sägs vara att stadsplanen för Gränna inte är klar. För museets del är lokalfrågan bekymmersam

Utgrävningar under vårdcentralen. Anders Gutehall, arkeolog på länsmuseet besökte Andréemuseet och berättade att det funnits läger eller boplats på området. En härd daterades från bronsåldern och två stora härdar från järnåldern.

Berguven, Europas största uggla och numera sällsynt har möjligen återvänt till Gränna och tjoar från Grännaberget på kvällarna.

"Turismen under ett sekel" - en utställning om turismen i Gränna - Visingsöområdet invigs i samband med att Gränna/Visingsö Turistförening fyller 100 år. Utställningen är rolig och överskådlig, den handlar inte bara om päron och polkagrisar utan speglar många andra sidor av turistnäringen på ett lättillgängligt sätt.

"På Rymmen", ett TV-program med rymlingar och privatspanare dyker upp i Gränna och rymmarna bakar polkagrisar, de tror att de klarat sig men har istället blivit rejält lurade av privatspanaren som tog hjälp av fotokunnig grännabo.

Polismorden i Malexander avspeglar sig även i vår bygd. Vid Aranäs stoppades alla fordon av K-pistbeväpnad polis. Även i buskagen runt om om befann sig beväpnad polis. Som väl är en ovanlig företeelse hos oss. Under tiden var en av de misstänkta på väg till Costa Rica.

Ribbagården har försatts i konkurs. Krögarparet Rognstad som drivit hotellet de senaste fyra åren kommer att driva det vidare tillsammans med konkursförvaltaren tills man hittat en efterträdare.

Gränna skolmuseum i gamla småskolan är nedläggningshotat. Resurser saknas till att hålla museet öppet. Allan Svensson och Gun Hedén är två grännabor som vädjar om en satstning på museet.

Frälsningsarmén i Gränna lägger ner sin verksamhet efter 100 år. Sista mötet blev en värdig avslutnig med hornmusik och minnestal av nuvarande och tidigare soldater. Äldst i skaran av välkände Nils Johansson, som varit hängiven soldat i hela 67 år. Frälsningsarmén kommer i fortsättningen att bedriva verksamhet i Grännabygden på Smålandsgården i Örserum.

Gränna - tvåa i svensk turism enligt senaste siffror från Europeiska Turismforskningsinstitutet, Etour, i Östersund. Liseberg i Göteborg toppar listan med tre miljoner besökare och Gränna alltså som god tvåa med ca 800 000 besökare.

Röttlestigen invigs i juli. Stigen leder från parkeringsplatsen och är ca 1,2 km lång och den har sin slutpunkt vid hamnen. Utmed stigen finns informationstavlor uppsatta. Röttlebor, Rolf von Otter och Roland Segersson har på olika sätt varit delaktiga.

Fest i Grevskapet - en ny satsning som vuxit fram som ett samarbete mellan Gränna och Visingsö bl.a. då Visingsö Festspel hotades av nedläggning. Festligheterna pågick i fyra dagar med Greve Per Brahes närvaro vid flera olika tillfällen. Grevskapspass såldes, Svensktoppen direktsändes från Visingsborg m.m.

Järnväg i Gränna diskuterades livligt under runt förra sekelskiftet och på Kulturhusens dag fanns originalhandlingarna att beskåda. Dessa förvaras annars av Kommunarkivet.

Färjan till Visingsö fick ställas in under ett par turer i början av december på grund av det hårda stormande i början av månaden.

Gränna får sin egen alldeles speciella juldekoration över Brahegatan vilket leder till flaggbrist vid allänna helgdagar. Grenna Handel fixar nog egna hållare till nästa år, för det lyser upp i mörkret!

Skolmuseets framtid diskuteras igen och kanske blir det ett litet kulturhistoriskt tryckeri i den nedläggningshotade lokalen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar