onsdag 15 januari 2014

Utvändig renovering

Titel: Byggnadsvård i praktiken 3: Utvändig renovering
Språk: Svenska
Författare: Göran Gudmundsson
Genre: Fakta
Utgivningsår: 2002
Antal sidor: 201 sidor
Baksidetext: Hur renoverar man ett gammalt hus på bästa sätt?
     Här beskriver Göran Gudmundsson, eldsjälen bakom Gysinge Centrum för byggnadsvård, hur man bäst åtgärdar husets vitala delar - från grund, väggar, fönster och dörrar till tak.
     Med mångårig erfarenhet av byggnadsvärd beskriver han metoder och material som är lämpliga i äldre hus. Han redogör inte bara för hur man gör, utan också varför. Med hjälp av egna fotografier och Peter Wennbergs teckningar.
     De flesta svaren på frågor om skötsel och renovering av gamla hus finns att hämta i äldre tiders sätt att bygga. Utan den kunskapen är det lätt att gå fel. Göran Gudmundsson lär oss hur husen var konstruerade under olika tider.
     Ovärderlig kunskap för den som har att vårda och bevara äldre hus.Min kommentar: Det här är då den tredje delen av fem i Gysinge Byggnadsvårdscentrums serie om Byggnadsvård i praktiken. Här får vi tips och idéer om hur man renoverar dörrar, tak, väggar, grunden med mera. Äger man ett gammalt hus som man nu planerar att renovera, är det här helt klart en bok att äga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar