torsdag 16 januari 2014

Invändig renovering

Titel: Byggnadsvård i praktiken 4: Invändig renovering
Språk: Svenska
Författare: Göran Gudmundsson
Genre: Fakta
Utgivningsår: 2009
Antal sidor: 159 sidor
Baksidetext: Hur renoverar man ett gammalt hus på bästa sätt?
     Här beskriver Göran Gudmundsson, eldsjälen bakom Gysinge centrum för byggnadsvård, hur man bäst åtgärdar ett gammalt hus invändigt - snickerierna, beslagen, golven, köket och köksinredningen, hygienutrymmena och belysningen.
     Med mångårig erfarenhet av byggnadsvård beskriver han metoder och material som är lämpliga för äldre hus. Han redogör inte bara för hur man, utan också varför. Med hjälp av egna fotografier och Peter Wennbergs teckningar.
     De flesta svaren på frågor om skötsel och renovering av gamla hus finns att hämta i äldre tiders sätt att bygga. Utan den kunskapen är det lätt att gå fel. Göran Gudmundsson lär oss hur husen var konstruerade under olika tider.
     Ovärderlig kunskap för den som har att vårda och bevara äldre hus.


Min kommentar: Det här är då fjärde delen av fem i Gysinge centrum för byggnadsvård (och inte Gysinge Byggnadsvårdscentrum som jag envisats med att kalla det för) om hur man på bästa sätt tar hand om gamla hus. I den här boken så är det då invändig renovering som gäller!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar