lördag 18 januari 2014

Målade golv

Titel: Byggnadsvård i praktiken 5: målade golv
Språk: Svenska
Författare: Göran Gudmundsson
Genre: Fakta
Utgivningsår: 2011
Antal sidor: 103 sidor
Baksidetext: Det finns knappast något som skapar en sådan magisk stämning i ett rum som ett målat golv och idag är det många som drömmer om att återskapa den traditionen i sitt hem. Men finns det några bra förebilder? Och hur såg de svenska mönstren ut? Var det här något bara för herrgårdarna? För bönderna hade väl skurgolv? Och hur ska man tänka om man inte ville hamna i en underhållsfälla?
     Med den här boken berättar Göran Gudmundsson om svensk golvtradition i allmänhet och om målade golv i synnerhet. Om färgerna, om valen av mönster och om hur man underhåller sina målade golv.
     Närmare 20 gamla svenska målade golv beskrivs i text och bild i denna praktiskt upplagda skrift, från 1700-talets läckra sten- och parkettimitationer, till enfärgade golv från 1900-tal och funkistid. Färgrecept, målningstips och skalenliga, färglagda skisser ingår.
     Boken är inte tänkt bara för den som vill kopiera ett gammalt golv, utan ger också mycket kunskap om färgerna och mönstren att man själv kan måla sitt egna personliga golv, med inspiration från de gamla.
     Läs! Låt dig inspireras! Och börja måla!


Min kommentar: Det här är då sista delen i Gysinge centrum för byggnadsvårds serie om just byggnadsvård. Och vi har nu kommit till golven! Jag har inget att tillägga, för baksidetexten beskriver mer än bra om vad boken handlar om!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar