lördag 22 november 2014

Med Andrée till Spetsbergen 1896

Titel: Ångbefälhavare Hugo Zacahaus dagbok Med Andrée till Spetsbergen 1896
Författare: Carl Cloffe
Språk: Svenska
Genre: Fakta
Utgivningsår: 1996
Antal sidor: 88 + Dagboken i fakismil
Baksidetext: Den 7 juni 1896 var en söndag. Klockan var tio på förmiddagen när förtöjningsändarna togs ombord och fartyget lämnade kajen. I tusental hade göteborgarna sökt sig till Masthugget för att trots gråvädret bevittna avfärden.
     Resan som började var inledningen till de olycksöde som skulle bevittnas av en hel värld och för all framtid skrivas in i vår upptäcktshistoria.
     Fartyget var ångaren VIRGO och befraktaren var ingenjören Samuel August Andrée. Med en last av fem hundra ton utrustning och fyrtio mans besättning anträdde han färden till Spetsbergen för att därifrån med luftballong försöka uppnå den punkt på jorden där ingen någonsin varit och där alla vindar är sydliga, Nordpolen.
     Kapten ombord i VIRGO var ångbefälhavaren Hugo Leopold Zachau. Hans bortglömda dagbok ger oss en annorlunda bild av den första sommaren på Danskön och skapar, för läsaren, en isande känsla av närvaro.

Min kommentar: Det här är ännu en dagboksbok. Tyvärr får jag väl säga så gick jag aldrig riktigt igång på den. Anledningen kommer jag till snart. Förutom Hugo Zachaus dagbok i fakismil får vi veta mer om förberedelserna i Göteborg, skrufångfartyget VIRGO, besättningen och passagerarna samt författarens "tolkning" av dagboksanteckningarna. Jag hade nog förväntat mig att man bara skulle ha renskrivit Hugos dagboksanteckningar, men istället har författaren själv skrivit om vad som hände varje dag, utifrån Hugos anteckningar.

Varför går jag då aldrig igång på den här boken? Jo av den enkla anledningen att man gjort kardinalfelet att skriva fel namn på S.A. Andrée. Han heter Salomon August Andrée, men i boken står det genomgående Samuel August Andrée. Jag reagerade redan i förordet, skrivet av Sven Lundström, chef på Andréemuseet som museet hette 1996 när boken kom ut, och det stod Samuel August Andrée. Nog trodde jag att åtminstone museichefen visste vad Andrée hette i förnamn. Sedan ser jag bara rätt stavning en enda gång i boken. Det värsta är väl ändå att man i litteraturförteckningen skrivit Samuel August Andrée då man använt sig av boken "Med örnen mot polen" skriven av Salomon August Andrée, Nils Strindberg och Knut Fraenkel. Jag borde ju självklart anat ugglor i mossen om jag redan från början läst baksidetexten, vilket jag inte gjorde förrän jag läst ut boken. Redan där står det Samuel August Andrée, men inte nog med det. Det står att de skulle flyga med en luftballong till (över) Nordpolen. Detta är då fel. Man hade en vätgasballong. Så min stora fråga är - vem i hela friden är det som har korrekturläst boken??

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar