fredag 14 november 2014

Skärgårdsbåtar i väster

Titel: Skärgårdsbåtar i väster
Språk: Svenska
Författare: Håkan Tollesson
Genre: Facklitteratur
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 219
Baksidetext: En gång i tiden, innan landsvägarna byggdes ut och biltrafiken blev allt mer dominerande, var skärgårdsbåtarna själva livlinan för kustbefolkningen, men sjötrafiken var viktig även på större och mindre insjöar. Denna bok redovisar så långt möjligt är, de rederier och de båtar som upprätthöll trafiken då, men även de som är verksamma idag, i kustband och på insjöar. Det är en tidsresa från mitten av 1800-talet och framåt, som presenteras i det rikt illustrerade materialet.
     Boken omfattar det geografiska avsnittet Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län, Jönköpings län samt de delar av Östergötlands och Örebro län som gränsar till Vättern. Från Kosterarkipelagen i väst till till sjön Sommen invid Tranås i öst, från Torsby i norra Värmland till halländska Laholm vid gränsen mot Skåne.

Min kommentar: Det här är då en bok om båtar som gått i passagerartrafik. Först får man en liten kort ångbåtshistorik, för att sedan börja "rabbla" massa passagerarbåtar. I de flesta fall finns det en bild på båten...

Författaren har fokuserat på båtar som trafikerat/trafikerar västkusten, men här listas även båtar som gått/går i Dalsland, Västergötland och Östergötland.

Nej, det här var ingen bok för mig. Även om jag såklart uppskattade att bl.a. få se Strömkarlen som går i Trollhätte Kanal. Men, för den som gillar gamla passagerarbåtar så är det här en trevlig bok!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar