söndag 5 oktober 2014

Breven från Arktis

Titel: Breven från Arktis
Språk: Svenska
Författare: Rolf Kjellström
Genre: Fakta, Polarlitteratur
Utgivningsår: 2003 (Min utgåva: 2003)
Antal sidor: 311
Baksidetext: Breven från Arktis är en avskalad skildring om människans utsatthet, om existensen vid gränsen för liv. Karg natur, vädermakternas lynnighet och kampen för det dagliga levebrödet karaktäriseras de brev och dagboksanteckningar som författaren bygger sin spännande framställning på. Huvudrollsinnehavarna är fångstmän och expeditionsdeltagare, de flesta från Norge. Tiden är förra sekelskiftet, men människans grundläggande frågor är eviga.
     Läsaren möter här beslut och handlingar som oerhört konkret gäller liv eller död. Faran och den yttersta ansträngningen manar fram en undran om livets mening, längtan efter nära och kära liksom efter mänsklig gemenskap. Tilltron till en högre makt är ofta stark.
     Breven från Arktis är generöst illustrerad med gamla fotografier och tydliga kartor.

Rolf Kjellman har tillbringat en stor del av de senaste 55 åren i fjäll- och polartrakter. Han är docent i etnografi och välkänd populärvetenskaplig föredragshållare och författare. Han har som forskare skrivit mer än 100 vetenskapliga uppsatser. Kjellström har även förestått Nordiska museets samiska samlingar. Bland hans tiotal böcker märks standardverket Samernas liv, Polaräventyr och Vargen i myt och verklighet.Min kommentar: Den här boken överraskade mig positivt. Jag hade inga egentliga förväntningar på en bok som handlar om brev och dagboksanteckningar. Men, det är faktiskt fascinerande att få ta del av hur de här männen tänkte och agerade. Och jag förstår om de blev religiösa (om de inte var det redan) med tanke på vad de utstod där uppe i norr. Tänk er själva att vara fast på en båt som har frusit fast i isen och man vet att den inte kommer att lossna förrän om x antal månader. Om båten ens överlever. För den kan ju lika gärna gå sönder där i packisen!

Förutom breven och dagboksanteckningar så får man veta lite mer vad en fångstman egentligen gör och vad skörbjugg är och beror på.

Det här är helt klart en läsvärd bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar