lördag 21 september 2013

Gränna - Kulturhistorisk utredning

Titel: Gränna - Kulturhistorisk utredning
Språk: Svenska
Författare: Jönköpings Läns Museum
Utgivningsår: 1997
Antal sidor: 111 sidor
Baksidetext: Gränna har enenastående historia! Eftersom tillväxten i landets enda grevskapsstad varit blygsam genom tiderna kan vi fortfarande tydligt studera historiens spår i staden.
     I denna presentation av Gränna  och dess historia fokuseras i första hand stadsmiljön och bebyggelsen. Genom att undersöka arkitekturens utveckling och bevarandets orsaker ges en bakgrund till Grännas egenartade profil. Vidare diskuteras förutsättningar och möjligheter för stadens fortsatta bevarande.
     Skildringen av en av landets bäst bevarade trästäder åtföljs av en arkitekturguide med de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna presenterade i text och bild. Här möter vi allt från 1600-talets timmerhus till modernismens industribyggnader.


Min kommentar: Trots att den här boken/skriften har några år på nacken, så är den ganska matnyttig. I alla fall om man är intresserad av hus och dess historia. Jag har faktiskt gått och småkikat lite i den under min tid på museet/turistbyrån, men det var inte förrän jag skulle skriva guidemanus inför en stadsvandring i Gränna som jag liksom började grotta ner mig i den. Och jag har faktiskt även haft nytta av det jag hittat i den i mitt jobb. Förutom då vad gäller stadsvandringen. Jag har vid ett par tillfällen kunnat gå till vårt blädderex i butiken och visa upp, att det är det här huset/det här kvarteret/gatuadressen som x har funnits/verkat!

Den här boken/skriften kommer snart hamna i min bokhylla. Och hade det inte varit för den här boken så hade jag inte fått koll på olika arkitektoniska byggnadsstilar och taktyper! =)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar