lördag 26 juli 2014

Röda rummet

Titel: Röda rummet
Språk: Svenska
Författare: August Strindberg
Genre: Skönlitteratur, Roman, Klassiker
Utgivningsår: 1879 (min upplaga: 2007)
Antal sidor: 269
Baksidetext: Strindberg var 30 år gammal när han 1879 skrev Röda rummet, den första svenska romanen. Den blev en stor framgång. Spirituellt, målande, med ett rikt nyanserat språk svingar författaren satirens gissel över tidens samhälle.
     Miljöerna växlar snabbt från konstnärskolonin vid Lill-Jans, fattigkvarteren på Stockholms Söder och ett burget köpmanshus i Gamla Stan till ett värdshus i landsorten och en ö i skärgården. Enastående i vår litteratur är inledningskapitlets skildring av utsikten från Mosebacke, där Strindbergs skarpa  iakttagelseförmåga och hans geniala stilkonst ingår en lysande förening.

Bilden är lånad från nätet


Min kommentar: Boken handlar om Arvid som ska bli författare (poet). Han lär känna ett antal bohemer i Stockholm som träffas och festar på Röda rummet. De är fattiga, har ojämna inkomster och är ofta hungriga och frusna. Det går inte så bra för Arvid och hans vänner.

Vi får ta del av ett Stockholm som är ett samhälle med fattigdom, cynisk satir, korruption, rikedom baserad på tvivelaktiga affärer, kvinnoförtryck, rasism och klassamhälle.

Kapitlen är som egna små berättelser, och ibland är det svårt att förstå vad som händer, pga bokens tidsbundenhet. Men, ibland känner man igen sig.

Även om jag tycker att boken var seg att ta sig igenom så är det ett fantastiskt språk och dialogerna är bra. Miljöbeskrivningarna över Stockholm och årstiderna är också riktigt bra.

Jag tror att den här boken kräver minst en omläsning för att jag riktigt ska förstå den. För jag hängde inte alltid med. Och det fanns stunder som jag undrade varför jag egentligen valde den här boken till bokcirkeln. Men nu när jag läst ut boken, så är den inte riktigt så hemsk och tråkig som jag tyckte emellanåt när jag läste den. Nej, satiren i boken är riktigt bra. Det är väl knappt någon som kommer undan Strindbergs vassa penna...

Betyg: 2,5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar